Over amateurkunst

Een groot deel van de bevolking beoefent kunst uit liefhebberij. Niet op school, niet beroepshalve, maar gewoon omdat ze er plezier aan beleven, in hun vrije tijd.

CultuurSchakel bevordert de amateurkunst in de volle breedte, in alle kunstdisciplines in alle stadsdelen van Den Haag. Een belangrijke rol daarbij is het zichtbaar maken van de amateurkunsten en het bemiddelen van vraag en aanbod in Den Haag.

In 2013 deed het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) onderzoek naar kunstbeoefening in de vrije tijd en publiceerde deze resulaten in de Factsheet Amateurkunst 2013.