Adviseurs

Het Servicecentrum Cultuurparticipatie stimuleert de Haagse amateurkunst in de volle breedte, in alle stadsdelen en alle kunstdisciplines. Adviezen aan beoefenaars van amateurkunsten worden gegeven door adviseurs cultuurparticipatie met expertise op het terrein van de verschillende kunstdisciplines.