Seniorvriendelijk

Wereldwijd streeft een groeiend aantal steden en gemeenschappen ernaar om beter te voldoen aan de behoeften van hun oudere bewoners. Zo ook de gemeente Den Haag, die een ‘Age Friendly City’ creëert, met als inzet om gezond en actief ouder worden te bevorderen en waarin mensen gestimuleerd worden actief deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten.

De instrumentele waarden van kunst hebben uitgewezen dat kunst en cultuur het leven plezieriger maakt. Kunst en cultuur verbindt. Kunst maak je en doe je samen. Je volgt een les met elkaar of bezoekt samen een voorstelling of tentoonstelling. Op deze manier heeft kunst & cultuur een positief effect op het leven, versterkt het de vitaliteit en draagt het bij aan ieders persoonlijke ontwikkeling. Zo ook bij ouderen.

Daarom vindt CultuurSchakel het belangrijk oudere Hagenaars te stimuleren om actief bezig te zijn met kunst en cultuur. Daarnaast willen wij bijdragen aan een effectief netwerk op het gebied van cultuur- en ouderenparticipatie en zijn we bezig alle culturele activiteiten voor ouderen in Den Haag te inventariseren. Ook willen we adviseren op het gebied van kwaliteit van projecten met betrekking tot ouderenparticipatie, en stichtingen en verenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van cultuurparticipatie voor ouderen.