Subsidieloket

CultuurSchakel wil de culturele ontwikkeling van alle Hagenaars stimuleren en een levendig cultuuraanbod in de stad vergroten. Daarom is CultuurSchakel actief in zowel cultuuronderwijs, als in kunstbeoefening in de vrije tijd.

Voor de kunstbeoefening in de vrije tijd voert CultuurSchakel, namens gemeente Den Haag, de Subsidieregeling Haagse Amateurkunst uit. Subsidieregelingen zijn er om initiatieven te ondersteunen die zonder het bestaan van deze regelingen niet zouden kunnen plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat elk initiatief in principe zoveel mogelijk of in elk geval minimaal voor een redelijk deel in zijn eigen inkomsten dient te voorzien.

De Subsidieregeling Haagse Amateurkunst bestaat uit:

  • Basissubsidie ter ondersteuning van groepen Haagse vrijwilligers die zich bezighouden met actieve kunstbeoefening.
  • Presentatiesubsidie als een bijdrage aan presentaties die zich –via de amateurkunst– primair richten op actieve deelname aan kunst en cultuur, in hoofdzaak uitgevoerd door inwoners van Den Haag.

Aanvragen
Wil je subsidie aanvragen en weet je niet voor welke subsidievorm je in aanmerking komt? Lees dan de informatie hierover bij Basissubsidie en Presentatiesubsidie. Om te weten of je aan de voorwaarden voor een subsidieaanvraag voldoet, raden we je aan eerst de Quickscan te doen.