Cultuurcoaches

Cruciaal voor de uitvoering van de missie van CultuurSchakel zijn de cultuurcoaches die vanuit de stadsdelen de daar gevestigde scholen bedienen.

Zij hebben als taken:
1. Ondersteuning van scholen
2. Ondersteuning van aanbieders (culturele instellingen, zzp’ers)
3. Bemiddeling tussen vraag en aanbod.

De cultuurcoaches ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het formuleren van de vraag naar activiteiten die hierbij aansluiten.
Zij adviseren instellingen en kunstvakdocenten over de aansluiting van hun aanbod bij de vraag van de school en brengen scholen en instellingen met elkaar in contact.