Cultuuronderwijs op zijn Haags

Cultuuronderwijs op zijn Haags laat kinderen cultuur beleven en daagt hen uit hun idee├źn te verbeelden. Het doorlopen van creatieve processen en het bezoeken van culturele activiteiten, in de vorm van tentoonstellingen of film-, muziek- of theatervoorstellingen, leidt tot waardevolle ervaringen en ontdekkingen.

Het wordt steeds belangrijker kennis te kunnen combineren met andere vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossen, samenwerken en kritisch denken. Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) is betekenisvol onderwijs en leert kinderen andere ‘talen’ te spreken. Talenten worden zichtbaar en deze vorm van onderwijs maakt leren plezierig en uitdagend.

Het bekijken van een voorstelling of expositie of de ontmoeting met een kunstenaar in de klas is onderdeel van een totaalpakket waarin de groepsleerkracht zelf het cultuuronderwijs geeft. Aan de hand van thema’s en voor elke leeftijdsgroep, passend bij de ontwikkeling van de leerling. De leerkracht kan gratis over het lesmateriaal beschikken.

Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgt CultuurSchakel ervoor dat iedere Haagse basisschoolleerling tijdens zijn schoolcarrière cultuur ervaart binnen een doorlopende leerlijn. Ontwikkeld door groepsleerkrachten uit Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van de Haagse culturele instellingen. 

Contactgegevens:
cultuuronderwijsopzijnhaags@cultuurschakel.nl

    

Cultuuronderwijs op zijn Haags is voortgekomen uit het gemeentelijk en landelijk beleid vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Klik hier voor meer informatie.