Cultuuronderwijs op zijn Haags 2017 - 2020

Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgt voor verankering van cultuuronderwijs met kwaliteit in het curriculum van de basisschool. Met het project COH zorgt CultuurSchakel ervoor dat iedere Haagse basisschoolleerling tijdens zijn schoolcarrière cultuur ervaart binnen een doorlopende leerlijn. In de huidige beleidsperiode 2013- 2016 stond vooral de ontwikkeling van de leerlijnen centraal door een samenwerking van Haagse groepsleerkrachten en Haagse culturele instellingen.COH is de Haagse variant op de landelijke regeling CMK van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het gaat hierbij om een matchingsregeling tussen de gemeente Den Haag en dit fonds. Hieronder staan de belangrijkste doelstellingen voor 2020 op een rij:

 

  • ​​Meer scholen werken met COH

Wij streven ernaar dat 90% van de scholen is geïnformeerd over COH en hoe zij COH kunnen inzetten, aansluitend bij hun eigen visie en in hun eigen tempo. Het streven is dat alle schoolbesturen zijn geïnformeerd over COH, Cultuuronderwijs is opgenomen in de Haagse Educatieve Agenda en er nieuwe convenanten zijn.

Wij willen 79 van de 150 scholen ondersteund hebben in het gebruiken van COH zodat zij ermee weten te werken en dit weten te verankeren in hun school.

  • Groepsleerkrachten, teams en icc’ers zijn deskundig(er) in cultuuronderwijs

Ons doel is om scholing voor groepsleerkrachten, teams en icc’ers over het gebruik van de leerlijnen te hebben ontwikkeld met het streven dat 60 scholen deze scholing hebben gevolgd.

  • Actoren binnen cultuuronderwijs werken beter samen en activiteiten sluiten beter aan

Wij werken ernaartoe dat culturele instellingen een samenhangend programma aansluitend op de leerlijnen bieden en dat vakdocenten, groepsleerkrachten, kunstenaars en naschoolse aanbieders samenwerken en afstemmen binnen COH. Daarbij gaan wij zorgen dat het planningsprogramma voor voorstellingen en museumbezoek dat hoort bij de leerlijnen flexibeler is en aansluit op de website en de brochure.

  • De leerlijnen zijn verbeterd en toegankelijker

Wij zorgen voor een website die toegankelijker is en meer geschikt voor kennisdeling. Daarbij zorgen wij ervoor dat het lesmateriaal is aangevuld, geoptimaliseerd en toegankelijker is en de digitale presentatie is verbeterd.
Tevens streven wij naar ontwikkeling van aanvullende instrumenten naar behoefte van de scholen.

Hieronder kan je het volledige Activiteitenplan 2017 – 2020 van Cultuuronderwijs op zijn Haags downloaden.

Cultuuronderwijs op zijn Haags | Activiteitenplan 2017 - 2020 Download