Financiƫn

Subsidieregelingen
Via een aantal lokale en landelijke subsidieregelingen kunnen scholen, zowel direct als indirect, cultuureducatie in het onderwijs financieren. Maar er zijn ook andere manieren om middelen te verwerven voor culturele activiteiten.

Vaak kun je bij provincies en gemeenten terecht voor subsidieregelingen voor cultuur, educatie of cultuureducatie. Scholen of culturele instellingen moeten deze subsidies zelf aanvragen; gezamenlijk een aanvraag indienen is ook mogelijk. Bij sommige subsidieregelingen voor cultuureducatie wordt samenwerking tussen scholen en instellingen als voorwaarde gesteld.

Fondsen
Er bestaan diverse fondsen voor kunst- en cultuureducatie waarop culturele instellingen en scholen een beroep kunnen doen. 

Crowdfunding
Bij crowdfunding vraag je particulieren of bedrijven bij te dragen aan je project.
Je kunt dit zelf organiseren, maar er zijn ook initiatieven van gespecialiseerde bedrijven, die tegen een bepaalde vergoeding de gelden voor jouw doel binnenhalen.

Sponsoring
Lees hier meer over vragen en antwoorden  op het gebied van sponsoring voor scholen.

Meer informatie over subsidies, fondsen en andere financieringsmogelijkheden vind je op deze website:

 voor scholen | voor culturele instellingen

 Of neem contact op met:

  • Onderwijs: Eric Schulp, telefoon 06-46 94 16 62, maandag tot en met donderdag van 9 tot 17 uur.
  • Amateurkunstverenigingen en stichtingen: het Subsidieloket van CultuurSchakel.