Good practices

Scholen en instellingen in beeld

Heeft jouw school of (culturele) instelling ook een voorbeeld van Good Practice dat je graag wilt delen via onze website? Mail de informatie naar communicatie@cultuurschakel.nl. Beperk de tekst tot maximaal 250 woorden, foto/afbeelding is welkom.