Ondersteuning en advies

Cruciaal voor de uitvoering van de missie van CultuurSchakel zijn de cultuurcoaches die vanuit de stadsdelen de daar gevestigde scholen bedienen.

Taken:
1. Ondersteuning van scholen
2. Ondersteuning van aanbieders (culturele instellingen, zzp’ers)
3. Bemiddeling tussen vraag en aanbod.

De cultuurcoaches ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het formuleren van de vraag naar activiteiten die hierbij aansluiten. Sinds september 2013 bezoeken de cultuurcoaches de scholen om kennis te maken, de culturele stand van zaken met hen in kaart te brengen, te helpen bij praktische zaken of een cultuurbeleidstraject te ondersteunen. 

Cultuurcoaches leggen ook contact met de instellingen in hun stadsdeel en bouwen een culturele kaart zodat scholen goed advies kunnen krijgen over wat en waar te halen valt wat zij zoeken. Zij adviseren instellingen en kunstvakdocenten over de aansluiting van hun aanbod bij de vraag van de school en brengen scholen en instellingen met elkaar in contact.