Over cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, kritische en betrokken burgers. Niet alleen vanwege de intrinsieke waarde van cultuur voor onze samenleving, maar ook omdat culturele kennis en vaardigheden de fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen faciliteert en stimuleert.

Het is daarom van groot belang dat excellent cultuuronderwijs een integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs, primair en voortgezet, en van het cultureel aanbod.

Meestal is het doel van cultuureducatie om inzicht in cultuur zelf te verwerven en vaardigheid te krijgen in artistieke technieken en uitdrukkingsvormen. Cultuuruitingen kunnen echter ook een middel zijn om andere leergebieden te ondersteunen en te verlevendigen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie of wiskunde.

CultuurSchakel vormt de verbindende schakel tussen het onderwijs en de culturele sector; bevordert cultuureducatie op scholen, ondersteunt gebruikers en aanbieders en bemiddelt tussen beide groepen. CultuurSchakel biedt zelf geen educatieprogramma’s.

Met 'Cultuuronderwijs op zijn Haags' beoogt de gemeente dat iedere basisschoolleerling tijdens zijn schoolcarrière kennis maakt met cultuur, waarbij de inzet ligt op binnenschoolse cultuureducatie. Dit stedelijke project is de Haagse variant van de landelijke ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

CultuurSchakel voor cultuuronderwijs

CultuurSchakel heeft drie belangrijke taken:
1.    Ondersteuning van scholen
2.    Ondersteuning van aanbieders; culturele instellingen, culturele aanbieders en zzp’ers
3.    Bemiddeling tussen vraag en aanbod

Cruciaal voor de uitvoering van deze taken zijn de cultuurcoaches, die dichtbij de scholen voornamelijk vanuit de cultuurankers opereren. 

CultuurSchakel legt waar mogelijk verbindingen met de maatschappelijke omgeving. Essentieel is de onafhankelijkheid. De organisatie mag niet gebonden zijn aan preferente partners of onderdelen van de eigen organisatie, maar moet onafhankelijk en soms kritisch advies kunnen geven over het stadsbrede aanbod.