Scholing & Inspiratie

Voor professionalisering van leerkrachten, vakdocenten en educatiemedewerkers van culturele aanbieders organiseren we workshops en cursussen. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met partners met bijzondere expertise en waar mogelijk in aansluiting bij bestaande initiatieven, netwerken en organisatievormen.

CultuurSchakel organiseert i.s.m. culturele en onderwijspartners een serie cultuurmomenten Uit met CultuurSchakel, waar  leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en directies ter inspiratie verschillende kunstinstellingen in de stad bezoeken.

Op 20 september is de tweede bijeenkomst van het Leernetwerk Muziek Den Haag. Het netwerk is bestemd voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs - van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling zijn er jaarlijks diverse netwerkbijeenkomsten. Op 10 mei 2017 organiseerden we de Haagse Cultuuronderwijs Dag 2017.

Informatie: marjoleindeheer@cultuurschakel.nl.