29 april 2020

Individueel muziekonderwijs toegestaan

Na de laatste aanpassingen van de maatregelen vanuit de rijksoverheid op 21 april 2020 bleek er onduidelijkheid te zijn over de vraag in welke vorm muziekonderwijs wel of niet mogelijk zou zijn. Cultuurconnectie en de KNMO hebben naar aanleiding van deze onduidelijkheid het ministerie van OCW om duidelijkheid gevraagd.

Op 28 april is op vragen van leden van de Tweede Kamer door minister Van Engelshoven bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand).

Het verbod op samenkomsten (dus groepslessen) blijft tot en met 19 mei 2020 van kracht. Het verbod blijft dus van toepassing op de groepsactiviteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke. Een verdere versoepeling vanaf 20 mei 2020 is eventueel mogelijk op basis van een advies van het OMT en een besluit van het kabinet en indien er een protocol aanwezig is. Aan dit protocol wordt op dit moment gewerkt door diverse partners.

Cultuurconnectie en de KNMO adviseren om daar waar individuele muzieklessen weer worden opgestart nadrukkelijk rekening te houden met de door de RIVM gestelde regels om verspreiding van het virus te voorkomen.

Bekijk het verslag van het wetgevingsoverleg over cultuur en corona