Over CultuurSchakel

CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele
bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag en is gestart in juli 2013.

Ontstaan CultuurSchakel

CultuurSchakel is in 2013 ontstaan vanuit het Deltaplan Cultuureducatie Den Haag en het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (Haagse Nieuwe) en vervult haar taken in opdracht van de gemeente. CultuurSchakel wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. De eerste beleidsperiode beslaat 2013-2016.

Opdracht vanuit de gemeente

  • ondersteuning van scholen
  • ondersteuning van aanbieders (culturele instellingen, zzp’ers)
  • bemiddeling tussen vraag en aanbod
  • stimulering van de Haagse amateurkunst in de volle breedte

ANBI status

 CultuurSchakel heeft de status van culturele ANBI (algemeen nut  beogende instelling). 
 

Governance Code Cultuur

CultuurSchakel onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 

Ga naar downloads voor het jaarverslag en overige beleidsdocumenten.